چهارشنبه, 20 فروردین 1399

 

لیست خدمات آب سطحی

ردیف عنوان خدمت فایل گردش کار فایل فرم خدمت
1 صدور مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی برای صنایع وابسته به کشاورزی و فعالیت های باغی و زراعی دانلود دانلود
2 پرداخت بهای آب سطحی (کشاورزی) براساس قراردادهای آبیاری و یا صورتحساب های ابلاغی دانلود دانلود
3 تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری دانلود دانلود
4 تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی دانلود دانلود
5 تمدید مجوز برداشت از منابع آب سطحی دانلود دانلود
6 رسیدگی و پاسخ استعلام های حقابه آبهای سطحی دانلود دانلود
7 صدور مجوز برداشت از منابع آب سطحی دانلود دانلود
8 صدور مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی برای فعالیت های آبزی پروری دانلود دانلود
9 فرم مشخصات متقاضی - فرم 1   دانلود
10 گردش کار پرونده های بهره برداری از منابع آبهای سطحی دانلود دانلود
11 واگذاری اشتراک آب از رودخانه های مرزی دانلود دانلود
12 واگذاری اشتراک آب از منابع آب سطحی دانلود دانلود
13 اعلام رودخانه های ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای دانلود دانلود
14 تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان دانلود دانلود
15 رسیدگی به درخواست های آبزی پروری دانلود دانلود
16 صدور پاسخ استعلام های تأمین آب واحدهای صنعتی دانلود دانلود
17 صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب دانلود دانلود
18 معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش انهار دانلود دانلود
19 موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای دانلود دانلود


    بازدید:6940

   
    آخرین به روزرسانی: 1394/05/06